Home Emisije Priprema, pozor…Sport!: Labinski RK Mladi Rudar (09.05.2018.)